Dejuni Intermitent - Intermittent Fasting


Malgrat l'evidència per als beneficis per a la salut del dejuni intermitent i la seva aplicabilitat a moltes malalties, hi ha impediments per a l'adopció generalitzada d'aquests patrons alimentaris a la comunitat i als pacients. 

 

Primer, una dieta de tres àpats cada dia amb els berenars està tan arrelada a la nostra cultura que poques vegades el pacient o els metges contemplen un canvi en aquest patró alimentari. L’abundància d’aliments i l’àmplia comercialització en països desenvolupats també són importants obstacles.

 

En segon lloc, en passar a un règim de dejuni intermitent, moltes persones experimentaran fam, irritabilitat i una capacitat reduïda de concentració durant els períodes de restricció alimentària. Tanmateix, aquests efectes secundaris inicials solen desaparèixer al cap d’un mes, i s’hauria d’informar als pacients d’aquest fet.

 

Fins fa poc, els estudis de dejuni intermitent es centraven en l’envelliment i la vida útil. Després de gairebé un segle d’investigació sobre aquest tema, la conclusió general és que la ingestió eficaç i adaptada d’aliments augmenta de forma sòlida la vida útil de l’esser humà.

 

En efecte, les cèl·lules responen al dejuni intermitent mitjançant una resposta coordinada a l'estrès adaptatiu que condueix a una major expressió de defenses antioxidants, reparació potenciada de l'ADN, control més fi de la qualitat de les proteïnes, millor biogènesi mitocondrial i consequent autofagia i reducció de la inflamació metabòlica, oxidativa, iònica, estrès traumàtic i proteotòxic.

 

Aquests estudis científics també demostren que el dejuni intermitent millora la cognició en diversos dominis, incloent la memòria espacial, la memòria associativa i la memòria de treball.

 

El dejuni intermitent associat a un correcte pla d’alimentació personalitzat aplicat a diari reverteixen els efectes adversos de la obesitat, la diabetis i la neuroinflamació que influeix negativament en l’aprenentatge espacial i la memòria.

 

En humans, la funció física es millora amb el dejuni intermitent. També es millora l’equilibri i la coordinació en els subjectes mantinguts en règim d’alimentació controlada o en règim de dejuni intermitent. Pel que fa el manteniment de la massa muscular, un estudi demostra que un grup d’homes esportistes que feien dejunis diaris de 16 hores conservaven la seva muscular durant 2 mesos.

 

Per experiència i feed back personal us asseguro que no hi ha efecte rebot en la pràctica del dejuni intermitent.

 

El dejuni intermitent millora múltiples indicadors de salut cardiovascular en animals i humans, inclosa la pressió arterial; freqüència cardíaca en repòs; els nivells de lipoproteïnes de gran densitat i baixa densitat (HDL i LDL) colesterol, triglicèrids, glúcids i insulina; i resistència a la insulina. A més, el dejuni intermitent redueix els marcadors de la inflamació sistèmica i l’estrès oxidatiu que s’associen a l’aterosclerosi.

 

Fa més d’un segle, Moreschi i Rous van descriure l’efecte beneficiós del dejuni i la restricció calòrica sobre els tumors. Des de aleshores, nombrosos estudis en animals han demostrat que el dejuni intermitent disminueix l’aparició de tumors espontanis durant l’envelliment normal i del creixement de molts tipus de tumors induïts alhora que augmenta la seva sensibilitat a la quimioterapia i la irradiació. De la mateixa manera, es pensa que el dejuni intermitent afecta el metabolisme energètic a les cèl·lules cancerígenes, inhibint el seu creixement i fent-los més sensibles als tractaments clínics. Encara no hi ha estudis que determinin si el dejuni intermitent afecta la recurrència del càncer en humans.

 

Les dades epidemiològiques suggereixen que la ingesta excessiva d’energia, sobretot a la vida mitjana, augmenta els riscos d’ictus, malaltia d’Alzheimer i malaltia de Parkinson. Existeixen fortes evidències preclíniques que el dejuni intermitent pot retardar l’aparició i la progressió dels processos de malaltia en models animals de La malaltia d’Alzheimer i la malaltia de Parkinson. En efecte, el dejuni intermitent augmenta la resistència a l’estrès neuronal a través de múltiples mecanismes, incloent la funció mitocondrial que reforça i estimula l’autofagia, la producció de factors neurotròfics, les defenses antioxidants i la reparació del DNA.

 

La pèrdua de pes redueix els símptomes de l’asma en pacients obesos. La reducció dels símptomes s'associa amb una reducció significativa dels nivells sèrics de marcadors d’inflamació i estrès oxidatiu.

 

L’esclerosi múltiple és un trastorn autoimmune caracteritzat per desmielinització d’axons i degeneració neuronal en la sistema nerviós central. El dejuni intermitent i els cicles periòdics de 3 dies consecutius de restricció energètica redueixen la desmielinització autoimmune i milloren el resultat funcional en un model de ratolí d’esclerosi múltiple (encefalomielitis autoimmune experimentada). Dos estudis pilots recents van demostrar que pacients amb EM que s’adhereix a règims de dejuni intermitent han reduït els símptomes en un termini tan curt com de 2 mesos. Com que es redueix la inflamació, també s’espera que els dejunis intermitents siguin beneficiosos en l’artritis reumatoide; evidències que avalen també el seu ús en pacients amb artritis.

 

Els règims de dejuni intermitent redueixen la lesió dels teixits i milloren els resultats funcionals de les lesions traumàtiques i isquèmiques en els models animals. El dejuni preoperatori disminueix la inflamació i la inflamació dels teixits i millora la sortida dels procediments quirúrgics. El dejuni pot ser un mètode segur i eficaç per a millorar els resultats quirúrgics.


0 comentaris


Escriu un comentari

Els comentaris estan moderats, no apareixeran fins que no s'aprovin


Copyright © 2020 Laurence Lestang - Nutrition & Health
Powered by